ช่องทางข่าวสาร ติดต่อสอบถาม ส่งผลงาน และดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

ศูนย์ประสานงาน

โครงการตะลุยโลกแสตมป์ รักษ์โลกใต้สมุทร สุดสนุกเมืองไปรษณีย์

ดาวน์โหลดใบสมัคร ทางเว็บไซต์หลักของ ตะลุยโลกแสตมป์ www.thaistampcamp.com กรอกรายละเอียดและจัดส่งกลับทางช่องทางดังต่อไปนี้

  • ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครมาที่

ศูนย์ประสานงาน กิจกรรม ตะลุยโลกแสตมป์
ที่อยู่ 17/228 ชั้น 4 ซอยประชาชื่น 14 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

  • ทางโทรสาร ส่งใบสมัครมาที่หมายเลข 0 2503 9851 และ 0 2503 9826
  • ทาง E-mail ส่งใบสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ทาง Facebook ของโครงการ www.facebook.com/ตะลุยโลกแสตมป์

ติดตามข่าวสาร ติดต่อสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม

ico01 https://www.thaistampcamp.com

ico01 https://www.facebook.com/thaistampcamp

ico02 081-143-4389

ico03 02-503-9850-1

ico04 02-5039826